Nyitvatartás: keddtől péntekig 10-16 óráig. Minden hónap első vasárnapján 14-18 óráig.

RESTAURÁTOR ÁLLÁSHIRDETÉS

2018. szeptember 18.

Intercisa Múzeum

 

                    

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Intercisa Múzeum 

Restaurátor

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Fejér megye, 2400 Dunaújváros, Városháza tér 4.

 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Régészeti , történeti , és néprajzi gyűjtemények restaurálásának irányítása, állományvédelmi feladatok ellátása, közreműködés kiállítások rendezésben.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

•         Egyetem, Restaurátor művész ,

•         szakirányú munkavégzés - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

•         magyar állampolgárság, büntetlen előélet

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

•         Papír- bőr szakirányú végzettség,

•         Angol nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga, társalgási szintű nyelvtudás,

•         szakirányú munkavégzés - Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat,

 

Elvárt kompetenciák:

•         Jó szintű csapatmunka, jó kommunikációs készség,önálló feladatvégzés,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         Három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

•         nyelvvizsga bizonyítvány

•         fényképpel ellátott szakmai önéletrajz

•         végzettséget igazoló okmányok másolatai

•         nyilatkozat hogy a személyes adatai kezeléséhez hozzájárul

•         diploma másolat

•         külföldi gyakorlat

•         egyéb végzettséget igazoló oklevél

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2018. december 3. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. november 9.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Farkas Lajos nyújt, a 25-408-970 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Postai úton, a pályázatnak a Intercisa Múzeum címére történő megküldésével (2400 Dunaújváros, Városháza tér 4. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1/2018 , valamint a munkakör megnevezését: Restaurátor. 

•         Elektronikus úton Farkas Lajos részére a igazgato.intercisamuz@gmail.com E-mail címen keresztül 

•         Személyesen: Farkas Lajos, Fejér megye, 2400 Dunaújváros, Városháza tér 4. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Munkáltatói egyszemélyi döntés. A pályázat elbírálását követően minden jelentkezőt elektronikus úton kiértesítünk a pályázat elbírálásáról.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. november 23.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. szeptember 17.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Forrás: https://kozigallas.gov.hu/pages/jobviewer.aspx?ID=tl7h9ihvg3