Nyitvatartás: keddtől péntekig 10-16 óráig. Minden hónap első vasárnapján 14-18 óráig.

70 ÉVE KEZDŐDÖTT - 20. RÉSZ

2021. június 25.

IRODALOM:

 1. Barka Gábor-Fehérvári Zoltán-Prakfalvi Endre.: Dunaújvárosi építészeti kalauz 1950-1960. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata, Dunaújváros, 2007.
 2. Bóna István: Dunapentele története a honfoglalástól a 19. század közepéig a már eddig is ismert, valamint újonnan bevont adatok alapján. Dunaújváros, Intercisa Múzeum, 1991.
 3. Dunaújváros története. Szerk.: Erdős Ferenc – Pongrácz Zsuzsánna. Dunaújváros, Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata, 2000.
 4. Erdős Ferenc: Sztálinváros – Dunapentele nemzetőrei 1956-ban. In: Nemzetőrjelvény – Tanulmányok az 1956-os nemzetőrségről 2009-2013. Szerk.: Bokodi-Oláh Gergely. Az 1956-os Nemzetőrség Hagyományápoló Tanácsa (1956 NHT), Budapest, 2015.  ( http://mek.oszk.hu/14000/14055/14055.pdf ), 2021. március 18.
 5. Farkas Gábor: Dunapentele története a kapitalizmus korában 1850-1950. In: Fejér megyei történeti évkönyv 9. Szerk.: Farkas Gábor. Székesfehérvár, Fejér Megyei Levéltár, 1975.
 6. 100 éves a Szórád Márton Általános Iskola 1907-2007. Felelős kiadó: Juhász József. Dunaújváros, Szórád Márton Általános Iskola, 2007.
 7. Horváth Sándor: A kapu és a határ: mindennapi Sztálinváros. MTA Történettudományi Intézete, Budapest, 2004.
 8. Horváth Sándor: Stalinism Reloaded. Everyday life in Stalin-city, Hungary. Bloomington, Indiana, USA, Indiana University Press, 2017.
 9. Kapsza Miklós.: Az ötvenes évek épületei. Szerk.: Matussné Dr. Lendvai Márta-Pongrácz Zsuzsánna (Tájak Korok Múzeumok 558), Bp. 1997.
 10. Kronászt Margit: Levelek a frontról – Babanits Margit és Takács Kálmán első világháborús levelezése. In: Az Intercisa Múzeum Évkönyve I. Szerk.: Keszi Tamás. Dunaújváros, Intercisa Múzeum, 2016.
 11. Kronászt Margit: Leventeigazolvány. In: Az Intercisa Múzeum Évkönyve II. Szerk.: Keszi Tamás. Dunaújváros, Intercisa Múzeum, 2017.
 12. Lukács László: A mezőföldi tanyák néprajza. A farmtanyák kialakulása és pusztulása a Mezőföldön a XIX-XX. században. Székesfehérvár, (Szent István Király Múzeum), 1998.
 13. Matussné dr. Lendvai Márta: Fejezetek Dunapentele iskolatörténetéből. Dunaújváros, Intercisa Múzeum, 1996.
 14. Matussné Lendvai Márta – Pongrácz Zsuzsánna: Dunaújváros története képeslapokon. Dunaújváros, k.n., 2000.
 15. Matussné Lendvai Márta: Új város születik. Intercisa Múzeum, Dunaújváros, 2001.
 16. Miskolczi Miklós: Az első évtized. Dunapentelétől Dunaújvárosig, K. n., Dunaújváros, 1975.
 17. Miskolczi Miklós: Város lesz, csakazértis. Szépirodalmi Kiadó, Budapest, 1980.
 18. Nagyné Hodik Mónika: A Dunaújvárosi Építészeti Emlékek Tanútja és a Szocreál Tanösvény, In: Az Intercisa Múzeum Évkönyve I.: Keszi Tamás. Dunaújváros, Intercisa Múzeum, 2020.
 19. Dunapentele, Sztálinváros, Dunaújváros fényképeken. Szerk.: Matussné dr. Lendvai Márta – Kismoni László – Klein András Miklós – Knódel Mária – Pálfalvi János. Meritum Text Kiadó, Dunaújváros, 2005.
 20. A Dunaújvárosi Római Katolikus Egyházközség múltja és jelene. Szerk.: Megulesz Gabriella – Horváth Imre. Budapest, Macdesign Grafikai Szolgáltató Kft., 2008.
 21. Őri Zoltán: Találkozásom a várossal. Dunaújváros, „Dunaújvárosért” Városszépítő és –védő Egyesület, 1999.
 22. Schlitterné Nyuli Anna: Régi dunapentelei történetek I. kötet. Szerk.: Kemény Lajosné. Duanújváros, Pentele Baráti Kör, 2018.
 23. Schlitterné Nyuli Anna: Régi dunapentelei történetek II. kötet. Szerk.: Kemény Lajosné. Duanújváros, Pentele Baráti Kör, 2018.
 24. Schlitterné Nyuli Anna: Régi dunapentelei történetek III. kötet. Szerk.: Kemény Lajosné. Duanújváros, Pentele Baráti Kör, 2019.
 25. Schlitterné Nyuli Anna: Régi dunapentelei történetek IV. kötet. Szerk.: Kemény Lajosné. Duanújváros, Pentele Baráti Kör, 2020.
 26. Szabó Tamás: Pentele ezer éve. Dunaújváros, Penteléért Alapítvány, 2008.
 27. Tapolczai Jenő: Egy elnök naplója. Kossuth Kiadó, Budapest, 1977.
 28. Weiner Tibor-Valentiny Károly-Visontai Miklós: Sztálinváros, Miskolc, Tatabánya. Városépítésünk fejlődése. Műszaki Kiadó, Budapest, 1959.