Nyitvatartás: keddtől péntekig 10-16 óráig. Minden hónap első vasárnapján 14-18 óráig.

WYSZYNSKI BÍBOROS ÉLETE

2022. október 11.

Kedves Látogatóink!

2022. október 14-én Stefan Wyszynski bíboros életét bemutató kiállítás nyílik az Intercisa Múzeumban. A tárlat lengyel nyelvű, így az alábbi cikkben közöljük látogatóinkkal a feliratok magyar nyelvű fordítását, amit így akár a tárlat meglátogatása közben, akár a későbbiekben is el tudnak olvasni. A tárlat 2022. november 21-ig látogatható.

1. GYERMEKKOR

Stefan Wyszyński a család második gyermekeként látta meg a napvilágot 1901. augusztus 3-án Zuzelában, egy Bug folyó mentén fekvő falucskában. Szülei Stanisław Wyszyński és Julianna Karp. A Wyszyński család életében már a kezdetektől fogva fontos szerepet játszott az egyház - apja orgonista volt.  Gyermekkorában a kis Stefan megtanulta szeretni a Szűzanyát, és azt is megtanulta, hogyan kell rózsafüzért  imádkozni. Először Zuzelában járt iskolába, majd Andrzejówban folytatta tanulmányait. Kilenc éves volt, mikor meghalt az édesanyja. 1912-1915 között a varsói Wojciech Górski Gimnázium tanulója volt, de az első világháború kitörése miatt A Łomża-i Fiú Kereskedelmi Iskolában kellett tovább folytatni a tanulmányait.

„OTTHON KÉT KÉP FÜGGÖTT AZ ÁGYAM FELETT: A CZĘSTOCHOWAI SZŰZ MÁRIA ÉS A VILNIUSI SZŰZANYA KÉPE. ÉS BÁR ABBAN AZ IDŐBEN MÉG NEM IGAZÁN AKARTAM IMÁDKOZNI, HISZ MINDIG SZENVEDTEM  A TÉRDEPLÉSTŐL FŐKÉNT A SZOKÁSOS  ESTI RÓZSAFÜZÉR ALATT. - ÉBREDÉS UTÁN MÉGIS  HOSSZASAN EL TUDTAM IDŐZNI  A FEKETE ÉS A FEHÉR HÖLGY KÉPÉNÉL. CSAK AZ GONDOLKODTATOTT EL, HOGY  AZ EGYIK VAJON MIÉRT FEKETE, A MÁSIK MEG MIÉRT FEHÉR. EZEK A LEGKORÁBBI EMLÉKEIM A TÁVOLI MÚLTBÓL.”

2. CÍMLAP

3. PAPI HIVATÁS

4.

Stefan Wyszyński 1920-ban lépett be a włocławeki papi szemináriumba, ahol 1924. augusztus 3-án  szentelték pappá.

1925-ben a Lublini Katolikus Egyetem kánonjogi - valamint társadalom - és gazdaságtudományi karán kezdte meg tanulmányait. Miután elvégezte az egyetemet, doktori fokozatot szerzett és 1930-ban a włocławeki papi szemináriumban kezdett el tanítani. Már ekkor nagyban meghatározta életét a társadalmi szerepvállalás.

5. A II. VILÁGHÁBORÚ ÉVEI

Stefan Wyszyński 1939. szeptember 1-jén, azaz a háború kitörésekor Włocławekben tartózkodott.

1939. szeptember 17-én a Vörös Hadsereg megtámadta Lengyelországot. A németek le akarták tartóztatni Wyszyński atyát, ezért 1942-ben feljebbvalója, Michał Kozal püspök tanácsára elhagyta Varsót. A főváros közelében lévő Laski településen talált menedéket, ahol a helyi Vakok Intézetének lett a lelkésze.

A varsói felkelés alatt, álnéven tábori lelkészként dolgozott a Kampinos-Żoliborz” katonai körzetben és a felkelők kórházában.

6. A LUBLINI PÜSPÖK

7.

1946. március 25-én, Lengyelország prímása, August Hlond bíboros lublini püspöknek nevezte ki Stefan Wyszyńskit..

Ebben az időben a Lublini Katolikus Egyetem nagykancellári tisztségét is ő töltötte be.

1946. szeptember 8-án, Jasna Górán Wyszyński is részt vett azon az ünnepi szertartáson, melyen Lengyelországot Mária Szeplőtelen Szívének ajánlották fel.

8. LENGYELORSZÁG PRÍMÁSA

9. 

1948. november 12-én Lengyelország prímása, August Hlond bíboros halálát követően Stefan Wyszyński püspököt varsó - gnieznói metropolita érsekké, valamint Lengyelország prímásává nevezték ki. Az új prímás a lengyel egyházra nézve egy nagyon nehéz időszakban kezdte meg tevékenységét. Wyszyński kezdettől fogva hevesen szorgalmazta az Egyház és a kommunista kormány közötti „modus vivendi” megtalálásának szükségességét.

1953. január 12-én XII. Pius pápa Wyszyński prímást bíborossá nevezte ki. Az államhatalom azonban megtiltotta, hogy Rómába utazzon a konzisztóriumra.

1953. február 9-én kiadott dekrétumban a Lengyel Népköztársaság kormánya felhatalmazást adott az állami szerveknek arra, hogy befolyást gyakoroljanak az egyházi vezetők kinevezésére, és az új plébániák létrehozására. A lengyel prímás válaszul kiadta a Lengyel Katolikus Püspöki Konferencia által elfogadott „Non Possumus!” lelkipásztori levelet.

A későbbiekben többek között a Non possumus!” lelkipásztori levél  miatt tartóztatták le Wyszyńskit.

10. HÁROM ÉV A BÖRTÖNBEN

11.

1953. szeptember 25-én Wyszyński bíborost letartóztatták és elhurcolták Varsóból. Három évig Rywałd, Stoczek Warmiński , Prudnik és Komańcza börtönében raboskodott. Stoczekben egy romos kolostorépületbe került. A rendházat és a kertet is fal és szögesdrót vette körül. Itt, ezen a helyen 1953. december 8-án a bebörtönzött Wyszyński prímás felajánlotta életét a Szűzanyának. Komańcza-ban a Nazarénus Nővérek kolostorába került, ahol a rendház tagjai féltőn gondoskodtak róla.

12. A JASNA GÓRA-I NEMZETI ESKÜ

1956. május 16-án Komańcza-ban írta meg Wyszyński prímás a Lengyel Nemzet Jasna Góra -i Esküjét, melyet titokban juttattak el Jasna Górára. Az eskü szövegét 1956. augusztus 26-án olvasták fel nyilvánosan a częstochowai pálos kolostor falai előtt a Lengyel Püspöki Kar és zarándokok milliós tábora jelenlétében.

A Jasna Góra-i Nemzeti Eskü Lengyelország megkeresztelkedésének ezeréves évfordulója előtt részévé vált a nagykilencednek.

1956. október 28-án a lengyel hatóságok szabadon engedték Wyszyński prímást, aki kérésükre Varsóba utazott azzal a céllal, hogy megnyugtassa a lengyel társadalmat. A hatalom ugyanis attól tartott, hogy a magyar események Lengyelországban is megismétlődnek majd.

1957-ben Wyszyński prímás létrehozta a Prímási Intézetet, mely feladatául tűzte ki a nagykilenced programjának megvalósítását, valamint Lengyelország megkeresztelkedésének ezeréves évfordulójára való felkészülés megszervezését.

13. A II. VATIKÁNI ZSINAT ATYJA

A PÁPA KIHIRDETI, HOGY SZŰZ MÁRIA AZ EGYHÁZ ANYJA

14.

1962 és 1965 között tartották meg a Vatikánban a történelem 21. általános zsinatát.

A tanácskozásra az egész világról érkeztek püspökök, szám szerint 2540-en vettek részt rajta. Wyszyński bíboros a kezdetektől részt vett a zsinat munkájában, 1963-ban pedig beválasztották a zsinat elnökségébe is.

VI. Pál pápa az ő kezdeményezésére jelentette be 1964. november 21-én, hogy Máriát az Egyház Anyjaként is tiszteljük.

15. MILLENNIUM

16.

1966. április 14-én Gnieznóban vette kezdetét a millenniumi zarándoklat. Stefan Wyszyński bíboros a lengyel püspöki karral együtt ellátogatott minden lengyel egyházmegyei központba.

Május 3-án Jasna Górán a bíboros a püspökökkel együtt Szűz Mária, az Egyház Anyja anyai oltalmára bízta Lengyelországot azért, hogy Krisztus Egyháza szabad legyen mind a szülőföldön, mind pedig a világban.

Az 1966-as év azonban egyben a tömeges üldözések időszaka is lett.  Célponttá vált a prímás és az Egyház. Őrizetbe vették az embereket a munkahelyükön, és a gyerekeket az iskolákban. „Letartóztatták” a Częstochowai Szűzanya képéről készült másolatot. Ettől kezdve hat éven át a kegykép zarándok állomásain, magát csak a kép keretét vitték magukkal a hívek. Ez a tény azonban semmilyen módon nem kisebbítette a zarándoklat vallási jelentőségét.

17. A SZERETET KERESZTES HADJÁRATA

18.

1968-ban Lengyelország prímása a fiatalokkal együtt élte meg a márciusi eseményeket. Erőszakkal és a botütésekkel akarták megtörni az igazságért és a szabadságért harcoló lengyel fiatalokat

1970-ben Lengyelország prímása kiállt a Tengermellék munkásainak védelmében, ily módon kívánta emlékeztetni a hatalmat arra, hogy a dolgozó embert tisztelni kell, emellett a társadalmi igazságosságra is felhívta a figyelmet.

1976-ban Stefan Wyszyński bíboros kihirdette a „Nemzet Hat Éven át tartó Hálája” programot az országban hat évszázada jelenlévő Jasna Góra-i Csodatévő Szűz Mária képért. A szeretetben és egyezségben eltöltött életet tartotta Wyszyński bíboros a legfőbb jónak az ember és a haza számára. Mindenek fölé emelte szülőföldjének szeretetét.

19. JÁNOS PÁL PÁPÁVAL

20. A BÍBOROS TEMETÉSE

 

A NEMZET LELKIATYJA

1980-81 fordulóján a nagy társadalmi-politikai változások napjaiban Lengyelországban Stefan Wyszyński prímás volt az az  ember aki egyesítette a belső konfliktusoktól szétzilált Nemzetet. Követelte a munkások és a parasztok számára, hogy azok szabadon tömörülhessenek független önkormányzati szervezetekbe.

Egyúttal érzékelte a veszélyt is, és arra figyelmeztetett, hogy semmi ne sértse meg a Haza függetlenségét és szuverenitását. 1981 februárjában és márciusában tanácsért fordultak hozzá a „Szolidaritás” mozgalom küldöttei és a kormány képviselői is.

Március végén Lengyelország prímásának egészségi állapota jelentősen megromlott. Felgyógyulásáért tömegek kezdtek el imádkozni egész Lengyelországban.

Wyszyński prímás már Teremtőjéhez készülődött. A május a búcsú időszaka lett.

Utoljára beszélt a Szentatyával. - II. János Pál pápa az ellene elkövetett merénylet után hívta fel a bíborost a Gemelli Klinikáról.

„Új idők jönnek, melyekhez új fényekre, új erőkre lesz szükség. Ha eljön az ideje, Isten megadja majd nektek ezeket. Emlékezzetek arra, hogy csakúgy, mint Hlond bíboros, én is a Legszentebb Szűzanya oltalmára bíztam mindent.”

  1. május 28-án, az Úr Mennybemenetelének ünnepén, Stefan Wyszyński bíboros megtért Atyjához.