Nyitvatartás: keddtől péntekig 10-16 óráig. Minden hónap első vasárnapján 14-18 óráig.

Foglalkozások óvodásoknak és iskolásoknak

A múzeumpedagógiai fejlesztések célja a múzeum oktatási szerepének erősítése és az iskolabarát szemléletnek a kialakítása, melyek támogatják az egész életen át tartó tanuláshoz szükséges kulcskompetenciák elsajátítását. A múzeumok iskolabarát megújulását, modernizációját szolgáló lépések sorában elengedhetetlen a szakmai-tartalmi szemléletváltás elérése a kultúraközvetítés módszertani eszközeiben is. Ezzel szervesen összefüggő stratégiai alapfeladat az új, szorosabb együttműködési formák kialakítása az iskolákkal, valamint az iskolai oktatás lehetőségeinek kiszélesítése.

Múzeumi órák a dunaújvárosi Intercisa Múzeumban:


1. KIÁSOTT TÖRTÉNELEM 

Célcsoport: 10-18 éves diákok
Csoportlétszám: 20-30 fő
A foglalkozás időtartama: 45 perc

Célunk az általános és középiskolai történelem­oktatáshoz kapcsolódóan Dunaújváros és környéke történetének bemutatása, elsősorban a tárgyi emlékek alapján.
A foglalkozás menete: vetítettképes prezentáció, kiállításnézés, tárgyalkotás, tesztlap.

Hat részből álló RÉGÉSZETI ÉS TÖRTÉNELMI vonatkozású tanórák múzeumi környezetben való megtartása régész és történelem szakos pedagógus közreműködésével.
A múzeum régészeti gyűjteménye lehetővé teszi a Dunaújváros környéki lelőhelyeken feltárt anyag révén több történelmi/régészeti korszak behatóbb megismerését.
A bevezető régészeti/szakmai előadásokat, prezentációkat az állandó kiállításban folytatott demonstrációs program, illetve az egyéni és csoportos feldolgozást is preferáló feladatok egészítik ki. Az élményszerűség erősítése kreatív manuális aktivitásokkal, illetve a digitális technika bevonásával is történik.

Témakörök:

 1. A múzeum
 2. Mit csinál a régész?
 3. Dunaújváros az őskorban
 4. Dunaújváros a rómaiak idején. Intercisa
 5. Dunaújváros a népvándorláskorban
 6. A honfoglaló magyarok

2. RÉGEN ÉLT EMBEREK EMLÉKEI - RÓMAI KOR 

Célcsoport: 5-7 éves óvodásoknak
Csoportlétszám: 10-20 fő
A foglalkozás időtartama: 45 perc

Célunk az óvodai neveléshez kapcsolódóan Dunaújváros és környéke történetének bemutatása, elsősorban a tárgyi emlékek alapján.

Hat részből álló RÉGÉSZETI ÉS KÖRNYEZETISMERETI vonatkozású sorozat.
A foglalkozások múzeumi környezetben való megtartásához a múzeum régészeti és helytörténeti gyűjteményének ókori leletei lehetővé teszik, hogy a Dunaújváros környéki lelőhelyeken feltárt anyag a római kori emberek életmódjának behatóbb megismerésére adjon módot.
A bevezető régészeti/szakmai előadásokat, prezentációkat az állandó kiállításban folytatott demonstrációs program, illetve az egyéni és csoportos feldolgozást is preferáló feladatok egészítik ki. A manuális kreatív program az élményszerűséget szolgálja.

Tematika elemei: ókori életmód

 1. Volt egyszer egy római tábor (kőtár, fürdő meglátogatása)
 2. Milyen öltözéket viseltek a rómaiak? (beöltözés lepelruhába)
 3. Római kori lakoma 
 4. Hogyan játszottak a római kori gyerekek és felnőttek? (játékok kipróbálása)
 5. Hol laktak a rómaiak? (padlófűtés, faldíszítés)
 6. Hogyan közlekedtek a római korban (utak, kocsik)

3. TÖRTÉNELEM FAKULTÁCIÓS CSOPORTOK SZÁMÁRA 

Célcsoport: 17-18 éves diákok
Csoportlétszám: 10-30 fő
A foglalkozás időtartama: 90 perc
Középiskolai történelemtanárok kezdeményezésére készítették el munkatársaink azokat az előadásokat, amelyek célja egy-egy téma alaposabb körüljárása. Az előadásokat olyan csoportok számára ajánljuk, amelyek a történelem tanulmányozását mélyebb szinten, források felhasználásával végzik, amelyek diákjai a kötelező tananyagnál részletesebb ismeretanyag befogadására is készek.

Témakörök:
 1. A régészet és a természettudományok (annak bemutatása konkrét példákon, hogyan vesz részt a régészeti források kutatásában a fizika, a kémia, a fizikai anthropológia, az archeozoológia, az archaeobotanika és a genetika)
 2. A római városok építészete (a városkutatás forrásai, településtípusok, a városok kialakulása, szerkezete, jellegzetes épületei, közművek, védelmet szolgáló építmények stb.)
 3. A római hadsereg (a római hadsereg kutatásának forrásai, a principatus hadseregének szervezete, alakulatok, táborok, a késő római hadszervezet átalakulása stb.)
 4. Mithras, a Győzhetetlen Nap (a mithraizmus forrásai, misztériumvallások, a mithraeumok szerkezete, berendezése, a szakrális narratíva, a közösség szerveződése stb.)

A múzeumi órák, foglalkozások, tárlatvezetések előzetes egyeztetés alapján rendelhetők. 
Ha pontosan tudja, milyen szakmai segítségre van szüksége, vagy éppen nincs határozott elképzelése arról, milyen módszerrel tehető élővé múltunk, közös szellemi és tárgyi kulturális örökségünk, vegye fel a kapcsolatot velünk: szakembereinkkel közösen választhatják és alakíthatják ki a legmegfelelőbb lehetőséget!
Témaegyeztetés, bejelentkezés: 
Telefon: 06-25/411-315, E-mail: intercisamuz@gmail.com