Nyitvatartás: keddtől péntekig 10-16 óráig, szombaton 14-18 óráig.

Néprajzi múzeumpedagógiai foglalkozások

Néprajzi foglalkozások óvodásoknak és iskolásoknakA foglalkozások helyszíne minden esetben az állandó kiállítás néprajzi szobája, ahol egy integrált múzeumpedagógiai foglalkoztató- és kiállító térben folynak az órák. Az interaktív, tárgyközpontú gyakorlatok során a dunapentelei enteriőr berendezési tárgyai és korabeli fotók segítségével fedezzük fel a néprajz mibenlétét és az egykori paraszti életmód számos izgalmas kérdését. Egyes foglalkozásokból több, eltérő korosztálynak is kínálunk megfelelő változatokat.

Az előadások hasznos kiegészítői lehetnek a hon- és népismereti, valamint a 19–20. századdal foglalkozó irodalom és történelem óráknak, szakköröknek, fakultációknak. Megismertetnek egy elmúlt történeti kor (irodalomórák esetében a művek keletkezésének kontextusát képező korszak) egykori mindennapi életével, az életmódtörténet „tárgyi bizonyítékainak” testközelbe hozásával élményszerű kiegészítői lehetnek az iskolai tanóráknak. A hulladékgazdálkodással foglalkozó órát természeti környezetünkkel foglalkozó tanórák esetében is ajánljuk. Az órákat minden esetben a témához illő kézműves foglalkozások kísérik.


Múzeumi órák a dunaújvárosi Intercisa Múzeumban:

1. FARSANGI HAGYOMÁNYOK, NÉPSZOKÁSOK, MULATSÁGOK


Célcsoport: 6-14 éves diákok

A foglalkozás időtartama: 45-60 perc

A múzeumpedagógiai óra alatt megismerkedünk a farsangi ünnepkör eredetével, felelevenítjük a farsangra vonatkozó magyar népi hiedelmeket, valamint két egyedülálló, élő néphagyománnyal, amelyet Moha község és Mohács város lakossága a mai napig ápol. Közösen elkészítjük a mohai bohóc álarc képmását is.

2. MI FÁN TEREM A NÉPRAJZOLÁS ?

Célcsoport: 10-18 éves diákok

Csoportlétszám: 15 fő vagy kevesebb (Nagy létszám esetén csoportbontással megoldható.)

A foglalkozás időtartama: 45 perc

A foglalkozás során megismerkedünk a néprajzzal és a néprajzi muzeológiával, mint a mindenkori „köznéppel” és annak hétköznapi életével foglalkozó történeti- és társadalomtudománnyal. Vajon tényleg csak az egykori parasztság népművészetének, életmódjának, gazdaságának és társadalmának kutatása számít néprajznak? Értékesek lehetnek-e egy múzeum számára napjaink hétköznapi tárgyai – és ha igen, hogyan kerülhetnek be egy múzeum gyűjteményébe? A néprajzi gyűjtemény tárgyainak segítségével keressük a válaszokat ezekre az izgalmas kérdésekre.

3. EGYSZERVOLT DUNAPENTELE. IDŐUTAZÁS EGY 100 ÉVVEL EZELŐTTI PENTELEI PARASZTHÁZBA

Célcsoport: 6–18 éves diákok

Csoportlétszám: 20 fő

A foglalkozás időtartama:60 perc

A foglalkozás során egy időutazás keretében „beköltözünk” egy százéves parasztházba és a foglalkozásvezető irányításával együtt fejtjük meg, hogyan tudna a ma embere „túlélni” egy száz évvel ezelőtti falusi életvilágban. Miközben együtt megkeressük mai életmódunk kellékeinek korabeli megfelelőit a kiállítótérben, fény derül számos izgalmas részletre az egykori falusi építészet, lakáskultúra, táplálkozás, viselet, és az életet szabályozó viselkedési normák köréből.

4. SZEMÉT-E A HULLADÉK? AVAGY HOGYAN NE "SZEMÉTKEDJÜNK" A TERMÉSZETTEL

Célcsoport: 6–14 éves diákok

Csoportlétszám: 20 fő

A foglalkozás időtartama: 60 perc

A foglalkozás célja a paraszti hulladékgazdálkodás paraboláján keresztül rávilágítani napjaink fenntarthatatlan szemétkultúrájára és egy újfajta hulladéktudatosságot kialakítani a gyerekekben. A foglalkozás a drámapedagógia eszköztárával tárja fel az egyes anyagok „élettörténetét”, így játékos formában ismerteti meg a gyerekeket a teljes életciklus-elemzés környezetgazdaságtani módszerével. Az első szakaszban a paraszti gazdaságban használt anyagok - fém, fa, agyag, kenderrost - "pályaválasztási lehetőségeit" kell kis csoportokban bemutatni a gyerekeknek.
Megismerkedünk eleink természetes anyagokból építkező, „nulla-hulladékos” háztartásaival és beszélgetünk napjaink egyszer használatos tárgykultúrájáról, illetve emiatt keletkező szemeteink környezeti ártalmairól, majd a foglalkozás végén közösen elgondolkodunk rajta, mit is tanulhatunk e téren egykori elődeinktől.

5. BÚZÁTÓL A KENYÉRIG 

Célcsoport: 4-14 éves diákok

Csoportlétszám: 20 fő

A foglalkozás időtartama: 45 perc

Napjainkra egyre távolabb kerültünk ételeinktől – a szupermarketek előre csomagolt termékeinek világában egyre kevésbé tudjuk, hogyan is készült táplálékunk, mi minden szükséges élelmiszereink előállításához, és milyen következményei vannak étkezésünknek környezetünkre.  A foglalkozás a kenyér – mint táplálkozásunk egykor és ma is egyik legfontosabb alapélelmiszere – példáján keresztül mutatja be az egykori és mai mezőgazdaságot. A néprajzi gyűjtemény tárgyai segítségével nem csak a gabonafélék termesztésének folyamatát és a régi kovászos kenyerek készülését, de a paraszti munkakultúrát is megismerjük, és beszélgetünk arról is, mi állandó és mi az, ami megváltozott a folyamatban.

6. „ENNEK A SZÉP BARNA LÁNYNAK ÉN LESZEK A PÁRJA..."

Célcsoport: 4-18 éves korú gyermekek és fiatalok

Csoportlétszám: 20 fő

A foglalkozás időtartama: 45 perc

A szerelem és az udvarlás témáján keresztül a paraszti élet ünnepi (húsvéti locsolkodás, májusfa, pünkösdi szokások) és hétköznapi szokásaival, és a szokásokhoz kapcsolódó tárgyakkal ismerkedünk meg, és korabeli társadalmi funkciójuk kontextusába helyezzük azokat. Fény derül rá, miért ajándékoztak egykor elődeink sulykolókat szerelmüknek, mit jelent, hogy ha valakinek kiteszik a szűrét, egyáltalán miért locsolkodunk húsvétkor és miért ugrunk tüzet Szent Iván napkor – és még számos izgalmas kérdésre.

7. RUHA TESZI AZ EMBERT?
  
Célcsoport: 9-18 éves diákok

Csoportlétszám: 20 fő

A foglalkozás időtartama: 45 perc

Ha egy egykori magyar falu valamelyik lakója végignézett a vasárnapi misére igyekvő tömegen, rengeteg dolgot megtudhatott az előtte elvonulókról. A paraszti viseletek ugyanis nem egyszerűen ruházati darabok voltak, hanem használójukról árulkodó jelrendszerként is funkcionáltak, és az öltözködést számos korabeli viselkedési norma, íratlan törvény szabályozta. A foglalkozáson nem csak ezekkel ismerkedünk meg, de elgondolkodunk azon is: napjainkban vajon miről is árulkodik egy ember öltözködése?

8. KARÁCSONYI ÉS HÚSVÉTI FOGLALKOZÁSOK 

Célcsoport: 6- 14 éves diákok

Csoportlétszám: 20 fő

A foglalkozás időtartama: 40 perc

Karácsonykor és húsvétkor évente változó foglalkozásokkal várjuk az óvodás és általános iskolás korosztályokat, a témához kapcsolódó kézműves foglalkozásokkal kiegészítve.