Nyitvatartás: keddtől péntekig 10-16 óráig. Minden hónap első vasárnapján 14-18 óráig.

NÉPRAJZKUTATÓ ÁLLÁS

2019. szeptember 24.

Intercisa Múzeum
 
a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
Intercisa múzeum

néprajzkutató
munkakör betöltésére.

közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Részmunkaidő, heti 20 órás

A munkavégzés helye:

Fejér megye, 2400 Dunaújváros, Városháza tér 4.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A néprajzi gyűjtemény gondozása, gyűjtés, közlés,revízió, leltározás,foglalkozások szervezése, vezetése,kiállítások rendezése.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

• Egyetem, Néprajz szak,
• Angol nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga, társalgási szintű nyelvtudás,
• múzeumi szakmai tapasztalat - 1 év alatti szakmai tapasztalat,
• Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

• Főiskola, rajz szakos tanári diploma,
• Német nyelvből alapfokú C típusú általános nyelvvizsga, társalgási szintű nyelvtudás,
• múzeumi szakmai tapasztalat - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

Elvárt kompetenciák:

• Kiváló szintű csapatmunka, jó kommunikációs készség,önálló feladatvégzés,,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

• végzettséget igazoló okmányok másolatai
• nyelvvizsga bizonyítvány
• fényképpel ellátott szakmai önéletrajz
• Három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
• nyilatkozat hogy a személyes adatai kezeléséhez hozzájárul

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. október 15.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Farkas Lajos nyújt, a 25/411-315 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

• Postai úton, a pályázatnak a Intercisa Múzeum címére történő megküldésével (2400 Dunaújváros, Városháza tér 4. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1/2019 , valamint a munkakör megnevezését: néprajkutató.
 
• Elektronikus úton Farkas Lajos részére a igazgato.intercisamuz@gmail.com E-mail címen keresztül
 
• Személyesen: Farkas Lajos, Fejér megye, 2400 Dunaújváros, Városháza tér 4. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatról a munkáltatói jogkör gyakorlója dönt. a munkáltatói jogkör gyakorlója fenntartja azt a jogot hogy a pályáztok elbírálását eredménytelennek nyilváníthatja.A munkáltatói jogkör gyakorlója eredményes pályázat esetén minimum 3 hónap próbaidőt köt ki.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. október 21.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

  • www.dunaujvaros.com - 2019. szeptember 23.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.intercisamuzeum.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. szeptember 23.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Forrás: https://kozigallas.gov.hu/pages/jobviewer.aspx?ID=zkxb3q1ya2