Nyitvatartás: keddtől péntekig 10-16 óráig. Minden hónap első vasárnapján 14-18 óráig.

A múzeum feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, saját szabályzatok, eljárásrendek

A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege 

TEVÉKENYSÉGRE, MŰKÖDÉSRE VONATKOZÓ ADATOK

A szerv alaptevékenysége, feladat- és hatásköre

Alapító Okirat (ld. letölthető dokumentumok az oldal alján)

Szervezeti és Működési Szabályzat (ld. letölthető dokumentumok az oldal alján)

Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzat (ld. letölthető dokumentumok az oldal alján)

Szabályzatok listája (ld. letölthető dokumentumok az oldal alján)

Jogszabályok listája (ld. letölthető dokumentumok az oldal alján)

KÖZJOGI, SZERVEZETSZABÁLYOZÓ ESZKÖZÖK

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének önkormányzati rendelete Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat mindenkori évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól

2013.év
DMJV Közgyűlésének 18/2013.(I.24.)határozata a Fejér Megyei Múzeumok Igazgatóságával kötött együttműködési megállapodás megszüntetéséről
DMJV Közgyűlésének 50/ 2013.(II.28.)határozata az Intercisa Múzeum létszámbővítéséről
DMJV Közgyűlésének 51/2013.(II.28.)határozata az Intercisa Múzeum 2013.évi munkatervének jóváhagyásáról
DMJV Közgyűlésének 266/2013.(VI.13.)határozata az Intercisa Múzeum és kiállítóhelyei működési engedélyének megkéréséről és a kapcsolódó intézkedések megtételéről
DMJV Közgyűlésének 298/2013.(VII.09.)határozata az Intercisa Múzeum igazgatói pályázatának kiírásáról
DMJV Közgyűlésének 519/2013.(XII.19.)határozata az Intercisa Múzeum igazgatójának megbízásáról és az intézmény közalkalmazotti létszámával kapcsolatos döntésről

2014.év
DMJV Közgyűlésének 41/2014.(II.20.)határozata az Intercisa Múzeum 2013.évi beszámolójának és 2014.évi munkatervének jóváhagyásáról
DMJV Közgyűlésének 120/2014.(IV.24.) határozata az Intercisa Múzeum részére  történő helyiségbiztosítással kapcsolatosan
DMJV Közgyűlésének 301/2014.(VIII.07.) határozata megüresedett álláshely betöltésének utólagos jóváhagyására az Intercisa Múzeumban
DMJV Közgyűlésének 458/2014.(XII.18.) határozata az Intercisa Múzeum Alapító Okirat módosításának elfogadásáról
DMJV Közgyűlésének 457/ 2014.(XII.18.) határozata 2 új álláshely létesítéséről az Intercisa Múzeumban

2015.év
DMJV Közgyűlésének 59/2015.(II.19.) határozata az Intercisa Múzeum 2014.évi beszámolójának és 2015.évi munkatervének jóváhagyásáról
DMJV Közgyűlésének 110/2015.(III.19.) határozata egyes önkormányzati intézmények gazdasági feladatainak ellátásáról
DMJV Közgyűlésének 172/2015.(IV.23.) határozata az Intercisa Múzeum alapító okiratának módosításáról
DMJV Közgyűlésének 314/2015.(V.21.) határozata az Intercisa Múzeumban megüresedett álláshelyek betöltéséről
DMJV Közgyűlése 15/2015.(V.22.) önkormányzati rendeletét az önkormányzat gazdálkodásának rendjéről
DMJV Közgyűlésének 578/2015.(X.15.) határozata az Intercisa Múzeum Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyásáról

2016.év
DMJV Közgyűlésének 74/2016.(II.16.) határozata az Intercisa Múzeum 2015.évi beszámolójának és 2016.évi munkatervének jóváhagyásáról
DMJV Közgyűlésének 75/2016.(II.16.) határozata az Intercisa Múzeum kiállításokra vonatkozó, előírányzat-növeléssel járó kérelmének elbírálásáról
DMJV Közgyűlésének 132/2016.(III.17.) határozata az Intercisa Múzeum igazgatójának kereset-kiegészítéséről
DMJV Közgyűlésének 133/2016.(III.17.) határozata az Intercisa Múzeum búvárrégészeti munkálatairól szóló kérelmek elbírálásáról
DMJV Közgyűlésének 194/2016.(IV.21.)határozata Javaslat a Muzeális intézmények szakmai támogatására vonatkozó pályázat benyújtásásáról, megvalósításáról (Kubinyi Ágoston Program)
DMJV Közgyűlésének 195/2016.(IV.21.) határozata Javaslat a Muzeális intézmények szakmai támogatására vonatkozó pályázat benyújtásáról, megvalósításáról (Kubinyi Ágoston Program)
DMJV Közgyűlésének 196/ 2016.(IV.21.) határozata a Világörökségi helyszínek fejlesztése témájú pályázaton való indulás és az azt megalapozó tanulmányok elkészítésének támogatásáról
DMJV Közgyűlésének 476/2016.(VII. 18.) határozata Dunaújváros több római emlékének bemutathatóvá tételéről szóló tanulmányterv elfogadásáról és az az alpaján készítendő engedélyezési terv elkészítésének támogatásáról
DMJV Közgyűlésének 513/ 2016.(VIII.11.) határozata Dunaújváros Modern Városok Programján belül "Intercisa Múzeum új helyen történő elhelyezése, a Mondbach kúria épületeiben" tárgyú funkcióséma és programterv elkészítéséről
DMJV Közgyűlésének 514/2016.(VIII.11.) határozata Dunaújváros Modern Városok Programján belül "A múzeum által jelenleg használt épületének a szállodai célra történő átalakítására és hasznosítására vonatkozó" tárgyú funkcióséma és programterv elkészítéséről
DMJV Közgyűlésének 558/2016.(IX.22.) határozata az Intercisa Múzeum 7 éves továbbképzési tervének jóváhagyásáról

2017.év
DMJV Közgyűlésének 95/ 2017.(II.16.) határozata az Intercisa Múzeum 2016.évi beszámolójának és 2017.évi munkatervének jóváhagyásáról
DMJV Közgyűlésének 96/ 2017.(II.16.) határozata az Intercisa Múzeum búvárrégészetre vonatkozó, előírányzat-növeléssel járó kérelmének elbírálásáról
DMJV Közgyűlésének190/2017.(III.16.) határozata az Intercisa Múzeum előírányzatának megemeléséről régészeti adatrögzítés, az információk digitalizálása céljából
DMJV Közgyűlésének 232/2017.(IV.21.) határozata Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2015. évi költségvetése végrehajtásáról szóló rendelet elfogadásához kapcsolódó, az intézményi alulfinanszírozás tárgyában meghozott döntésről
DMJV Közgyűlésének 235/ 2017.(IV.21.) határozata a Modern Városok Program keretében az "Intercisa Múzeum" elnevezésű beruházás előkészítésével kapcsolatos tanulmányok elkészítésével kapcsolatos  döntések meghozataláról
DMJV Közgyűlésének 236/2017.(IV.21.) határozata új szakmai álláshely létesítéséről az Intercisa Múzeumban
DMJV Közgyűlésének 588/2017.(IX.21.) határozata a GINOP-7.1.6-16 számú római LIMES helyszínének fejlesztésére vonatkozó pályázat benyújtásával kapcsolatos döntések meghozataláról

2018.év
DMJV Közgyűlésének 105/2018.(II.15.) határozata az Intercisa Múzeum 2017.évi beszámolójának és 2018.évi munkatervének jóváhagyásáról
DMJV Közgyűlésének 274/2018.(V.17.) határozata a GINOP -7.1.6-16 számú római LIMES helyszínek fejlesztésére vonatkozó pályázattal kapcsolatos konzorciumi szerződéssel kapcsolatos döntés meghozataláról
DMJV Közgyűlésének 383/2018.(VI.21.) határozata az Intercisa Múzeum igazgatói pályázatának kiírásáról
DMJV Közgyűlésének 693/2018.(XII. 13.) határozata az Intercisa Múzeum Szervezeti és Műkődési Szabályzata 2. számú módosításáról

2019.év
DMJV Közgyűlésének 61/2019.(II.14.) határozata a TOP.6.1.4-16-DU1-2018-00002 azonosítószámon regisztrált, Intercisa Múzeum fejlesztése című pályázat Marketing stratégia és üzleti terv dokumentáció elkészítésével kapcsolatos feladatok átadására
DMJV Közgyűlésének 75/2019.(II.14.) határozata az Intercisa Múzeum 2018.évi beszámolójának és 2019.évi munkatervének jóváhagyásáról
DMJV Közgyűlésének 800/2019.(XII.23.) határozata az önkormányzat fenntartásában lévő intézményekben foglalkoztatottak 2020.évi béren kívüli juttatása fedezetének biztosításáról

2020.év
DMJV Polgármestere 87/ 2020.(I.23.) határozata az Intercisa Múzeum gépjármű értékesítésére vonatkozó kérelméről
DMJV Közgyűlésének 97/2020.(II.13.) határozata az Intercisa Múzeum 2019.évi beszámolójának és 2020.évi munkatervének jóváhagyásáról
DMJV Polgármestere 146/2020.(II.18.) határozata az Intercisa Múzeum részére "Római Nap a Familia Gladiatoria Pannonica Egyesülettel" programra nyújtott 250.000,- Ft önkormányzati támogatásról szóló elszámolás elfogadásáról
DMJV Önkormányzata Közgyűlése 136/2020.(II.27.) határozata Dunaújvárosi Megyei Jogú Város Önkormányzata jelenlegi számlavezető pénzintézetével a jogviszony megszüntetéséről
DMJV Önkormányzata Közgyűlésének hatáskörében eljáró Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere 366/ 2020. (IV. 30.) határozata a számlavezetésre szolgáló indikatív ajánlat elfogadására, szerződésmódosítás megkötésére, valamint a Dunaújvárosi Megyei Jogú Város Önkormányzata jelenlegi számlavezető pénzintézetével a jogviszony megszüntetéséről szóló 136/2020.(II.27.) határozat visszavonására
DMJV Önkormányzata Közgyűlése 195/2020.(VI.30.) határozata Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019.évi zárszámadásáról szóló rendelet elfogadásához kapcsolódó, az intézményi alulfinanszírozás tárgyában meghozott döntésről
DMJV Önkormányzata Közgyűlése 196/2020.(VI.30.) határozata Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019.évi zárszámadásáról szóló rendelet elfogadásához kapcsolódó, intézményi maradvány felhasználását megalapozó döntésről
DMJV Önkormányzata Közgyűlése 199/2020.(VI.30.) határozata Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019.évi zárszámadásáról szóló rendelet elfogadásához kapcsolódóan a helyi önkormányzati költségvetési szerv belső kontrollrendszerének működéséről tett 2019. évi vezetői nyilatkozatok jóváhagyásáról
DMJV Önkormányzata Közgyűlésének 279/ 2020.(VII.16.) határozata az Intercisa Múzeum alapító okiratának módosításáról
DMJV Polgármestere 1034/2020.(XI.26.) határozata az önkormányzat fenntartásában lévő intézményekben foglalkoztatottak 2021.évben béren kívüli juttatása fedezetének biztosításáról

2021.év
DMJV Önkormányzata Közgyűlése 67/2021.(I.26) határozata a Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata, valamint az általa fenntartott intézmények az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm. rendelet 56/A. §-a alapján elvégzett 2019.évi maradvány módosításáról
DMJV Önkormányzata Közgyűlése 126/2021.(II.18.) határozata az Intercisa Múzeum 2020.évi beszámolójának és 2021.évi munkatervének jóváhagyásáról
DMJV Közgyűlése 119/2021.(II.18.) határozata az Intercisa Múzeum alapitó okiratának módosításáról
DMJV Önkormányzat Közgyűlése 486/2021.(V.17.) határozata az Intercisa Múzeum Szervezeti és Műkődési Szabályzatának jóváhagyásáról
DMJV Önkormányzata Közgyűlése 532/2021.(V.26.) határozata Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata, 2020.évi zárszámadásáról szóló rendelet elfogadásához kapcsolódó, az intézményi alulfínanszírozás tárgyában meghozott döntésről
DMJV Önkormányzata Közgyűlése 533/2021.(V.26.) határozata Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2020.évi zárszámadásáról szóló rendelet elfogadásához kapcsolódó, intézményi maradvány felhasználását megalapozó döntésről
DMJV Önkormányzata Közgyűlése 535/2021.(V.26.) határozata Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2020.évi zárszámadásról szóló rendelet elfogadásához kapcsolódóan a helyi önkormányzati költségvetési szerv belső kontroll rendszerének műkődéséről tett 2020.évi vezetői nyilatkozatok jóváhagyásáról
DMJV Önkormányzata Közgyűlése 536/2021.(V.26.) határozata az önkormányzati fenntartású intézmények DVCSH Kft. által kiállított számlái fedezetének biztosítására


LETÖLTHETŐ DOKUMENTUMOK:

ALAPÍTÓ OKIRAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

ADATVÉDELMI ÉS ADATBIZTONSÁGI SZABÁLYZAT

SZABÁLYZATOK LISTÁJA

JOGSZABÁLYOK LISTÁJA