Nyitvatartás: keddtől péntekig 10-16 óráig. Minden hónap első vasárnapján 14-18 óráig.

Egy -illetve öt millió forintot elérő vagy meghaladó beszerzések, beruházások, szerződések

Egy-illetve öt millió forintot elérő vagy meghaladó beszerzések, beruházások, szerződésekAz államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átádására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződő felek megnevezése, a szerződések értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama, valamint az említett adatok változásai, a nemzetbiztonsági, illetve honvédelmi érdekkel közvetlenül összefüggő beszerzések adatai, és a minősített adatok kivételével.

A szerződések értéke alatt a szerződés tárgyáért kikötött - általános forgalmi adó nélkül számított - ellenszolgáltatást kell érteni, ingyenes ügylet esetén a vagyoni piaci vagy könyv szerinti értéke közül a magasabb összeget kell figyelembe venni. Az időszakonként visszatérő - egy évnél hosszabb időtartamra kötött - szerződéseknél az érték kiszámításakor az ellenszolgáltatás egy évre számított összegét kell alapul venni. Az egy költségvetési évben ugyanazon szerződő féllel kötött azonos tárgyú szerződések értékét egybe kell számítani.

Táblázat az 1 illetve az 5 millió Ft-ot elérő vagy azt meghaladó szerződésekről:

Egy millió forintot elérő vagy meghaladó árubeszerzés, szolgáltatás, beruházás, szerződések 2021-ben

 szerződés
megnevezése
 szerződés
tárgya
szerződő felek  szerződés
értéke

szerződés
időtartama
 Szolgáltatási   szerződés  Víz és   távhőellátás   Dunaújvárosi Víz-, Csatorna- Hőszolgáltató Kft -   Intercisa Múzeum  5.587.000 
 Ft
 határozatlan 


 


Öt millió forintot elérő vagy meghaladó árubeszerzés, szolgáltatás, beruházás, szerződések 2021-ben

 2021. 06.02. állapot szerint az adott közérdekű adat a szervnél nem áll rendelkezésre.

  szerződés
 megnevezése
  szerződés
 tárgya
 szerződő felek   szerződés
 értéke
  szerződés
 időtartama
         

Archívum: Egy -illetve öt millió forintot elérő, vagy meghaladó beszerzések, beruházások, szerződések 2013-2020