Nyitvatartás: keddtől péntekig 10-16 óráig. Minden hónap első vasárnapján 14-18 óráig.

2021. MÁRCIUS HÓNAP MŰTÁRGYA - NEVEZETESSÉGEK DUNAPENTELEI KÉPES LEVELEZŐLAPON - AZ I. VILÁGHÁBORÚS BORY EMLÉKMŰ AZ ISKOLA OLDALFALÁN

2021. március 2.

Nevezetességek dunapentelei képes levelezőlapon – az I. világháborús Bory emlékmű az iskola oldalfalán

A soron következő hónap műtárgyát ismét a képes levelezőlapok közül választottam, ezúttal azonban a képes oldalra koncentrálva, azzal a céllal, hogy Dunapentele egy szegletét, nevezetességét mutassam be az olvasó számára.

Mint előző cikkemben is olvasható volt, az Intercisa Múzeum Történeti Gyűjteményében számos, a 20. század első feléből származó képes levelezőlap található, melyek a falut, illetve annak nevezetességeit ábrázolják különböző időszakokban, különböző stílusban és más-más szögből. A választott lapokon az óvárosi iskola (egykor Szórád Márton Általános Iskola), az oldalfalán látható Bory Jenő-féle I. világháborús emlékmű, valamint az iskola közvetlen környezete jelenik meg. A választott lapokat az egyszerűség kedvéért két csoportra osztottam. Az egyik csoportot képezik azok a lapok, amelyek 1924 előtt (az emlékmű avatása) előtt keletkeztek, a másik csoportot pedig azok, amelyek későbbről származnak. [1]

Gruss aus… típusú lapok

A kiválasztott lapok az ún. Gruss aus…, azaz Üdvözlettel… típusú lapok közé tartoznak. Ennek a laptípusnak a célja rendkívül egyszerű: üdvözlet küldése a feladó által nyaralás, kirándulás céljából, üzleti ügyből vagy bármilyen más célból kifolyólag meglátogatott helyről a családnak, barátoknak vagy ismerősöknek. Ez a laptípus a képes levelezőlapok klasszikus korszakában (1870-1900 között [2]) jelent meg, 1890 körül[3] és örvendett nagy népszerűségnek (bár népszerűségét később is megtartotta). Röviden úgy jellemezhetjük a típust, hogy olyan lapok, melyeken tájképek, városképek, várak, hidak, középületek, helyi nevezetességek virágdíszekkel, szalagokkal ékesítve szerepeltek. [4] ... eredetileg egy lapon 2-5 város- vagy tájképrészlet mozaiklapszerűen elrendezve. [5] A Gruss aus… típusú képes levelezőlapok kőnyomatos [6] módszerrel készültek, jó kivitelben. [7]

Az üdvözletküldés mellett voltak olyan gyárak, akik reklámcélra használták a Gruss aus… típusú lapokat és ingyen osztogatták vevőiknek. Ezek közül említésre méltó a svájci Suchard csokoládégyár, a német Excelsior kerékpárabroncs-gyár vagy a Serravallo tápszergyár többek között.[8]

A századforduló éveit is ez a laptípus uralta, de hamarosan megjelentek újabb és újabb motívummal ellátott lapok. Nagy népszerűségre tettek szert a különféle kiállításokon készült lapok, melyek megvásárlását sosem mulasztották el a látogatók. Az évszázad végére a tematika bővülésnek indult, egyre több és komolyabb téma kapott helyet a lapokon.

Az I. világháborús emlékmű ábrázolása képes levelezőlapokon

Az emlékmű történetének megismeréséhez elengedhetetlen, hogy néhány szóban beszéljünk az I. világháborúról és főként arról, hogy ez milyen formában érintette Dunapentelét. A Ferenc Ferdinánd trónörökös és felesége ellen elkövetett merénylet, majd az 1914. július 28-án küldött hadüzenet után a község utcáin is megjelentek a bevonulásra buzdító plakátok. A katonáknak 24 órájuk volt arra, hogy a kijelölt laktanyákban jelentkezzenek. Dunapentele hadköteles korú férfiai közül a legtöbben a székesfehérvári 17-es és 69-es gyalogsági laktanyába vonultak be; de sokan kerültek a huszárok és a tüzérek soraiba is.

A háború hosszú évei alatt összesen 650 fő vonult be katonának, helyettük 1915-től hadifoglyokkal műveltették a földeket. [9] 1916-tól az elhúzódó háború, a növekvő hiány, a magas árak, az anyagi károk és emberáldozatok miatt egyre többen szólaltak fel a háború ellen. A községben nőtt a műveletlen földek aránya, lecsökkent a termés, megcsappant az állatállomány. Romlott a közellátás és több alapvető élelmiszer is a hiánycikkek közé került. Később itt is bevezetésre került a jegyrendszer, de végleges megoldást ez sem hozott. Az 1917. októberi események hatására sokan hazaszöktek azért, hogy felosszák a földesúri birtokokat a parasztok között. [10]

1923. augusztus 26-án a Hősök Emlékét Megörökítő Országos Bizottság megbízásából felkereste a községet Hubay János nyugalmazott ezredes. Bemutatta a bizottság célját és kérte, hogy Dunapentele állítson méltó emléket az elesett katonáknak. A képviselő-testület határozatot hozott a szobor felállításáról és kiválasztott egy Debreczeny Tivadar szobrász által elkészített tervet, azonban Fejér Vármegye Törvényhatósági Bizottsága ezt nem hagyta jóvá a magas költségekre hivatkozva. Eredetileg még ebben az évben leleplezték volna a szobrot, az elutasítás miatt azonban változtatni kellett a terveken. 1924 nyarán úgy döntött az emlékmű felállításán dolgozó bizottság, hogy pályázat nélkül fogják azt felállítani. A bizottság meghívta Bory Jenő szobrászművészt a közgyűlésre és kikérte véleményét és terveit az emlékműről. Végül a képviselő-testület fel is kérte a művészt az emlékmű elkészítésére, amelyet ezúttal támogatott a vármegye is. Végül 1924. november 16-án – több mint egy évvel az eredeti tervek után – leleplezték a szobrot, melyet Bory az iskola falába épített bele. A 153 elesett hős nevét márványtáblákra vésték fel. 2007-ben restaurálták az emlékművet. [11]                                      

Források jegyzéke (ahol lehet, ott az egyszerűség kedvéért a múzeum leltári számaival azonosítom a lapokat):

1. kép: 2019.5.1. leltári számú képes levelezőlap: a Hangya Szövetkezet és az Állami Elemi Iskola ábrázolása egymás alatt elhelyezve fehér keretben. A lapot 1927. augusztus 22-én keltezték, kiadója a Hangya Szövetkezet volt. Az iskola falán látható az 1924-ben átadott I. világháború emlékmű.

2. kép: 2020.8.1. leltári számú képes levelezőlap: fehér keretes levelezőlap a dunapentelei iskoláról, a Bory Jenő féle I. világháborús hősi emlékmű átadása után készült a felvétel. Keltezése 1933. február 25. Az iskola előtt diákok, az utcán járókelők láthatók. Kiadója a paksi Tumpek fényképész.

3. kép: 2020.9.1. leltári számú képes levelezőlap, mely a dunapentelei Magyar Királyi Állami Népiskolát ábrázolja, még a Bory-féle emlékmű átadása előttről. Keltezése: 1919. október 7. Az utcán járókelők és néhány tanuló látható. Az iskola falán olvasható az építés éve: Épült 1907-ben. Kiadója Steegmüller műintézete.

4. kép: 2020.10.1. leltári számú képes levelezőlap. A római katolikus templom, valamint az iskola más szemszögből, a Magyar utcáról ferdén fényképezve. Kitöltetlen, postatiszta, így a pontos keletkezési ideje ismeretlen. Mivel az iskola falán még nem látható az emlékmű, így a felvétel mindenképpen 1924 előtt készült. Kiadója a budapesti Magyar Fénynyomdai Részvény-Társaság.

5. kép: 2020.14.1. leltári számú képes levelezőlap. Fehér keretes képes levelezőlap a Magyar utcáról. Középpontban az iskola és a római katolikus templom látható néhány járókelővel. A lapon nem látható a keltezés, bár postázott lap. Kiadója a Hangya Szövetkezet. Az emlékmű már látható, így a felvétel mindenképpen 1924 után készült. Az emlékmű körül kerítés látható, parkosították az emlékmű környékét.

6. kép: Leltári szám nélküli képes levelezőlap Békési György gyűjteményéből, melyet Dóra Jánosnénak címeztek Egerbe 1928. november 28-án. A lap a templomot és az iskolát ábrázolja Dunapentelén, barna színnyomással, az iskola irányából ferdén fényképezve a Magyar utca nevezetességeit. A képet körülbelül az iskola főbejáratának irányából készíthették, így az emlékmű nem látható, de a keltezésből tudjuk, hogy ekkor már négy éve átadták.

7. kép: Leltári szám nélküli képes levelezőlap Békési György gyűjteményéből, melyet Szentiványi ?Celinek címeztek. Keltezése ismeretlen, mivel kitöltött, de postázatlan a lap. Barna színnyomással készült, Dunapenteléről három felvételt tartalmaz: a kikötő télen, a Szentháromság tér, valamint egy látkép került a lapra mozaikszerűen elrendezve keretben. A látképen látható a római katolikus templom, valamint az iskola is. Bár távolabbról készült a kép, látszik az iskola falán az emlékmű, így a felvételt mindenképpen 1924 után készítették.

8. kép: Leltári szám nélküli képes levelezőlap Békési György gyűjteményéből Tóth János sofőrnek címezve. A lapot 1917. május 1-én keltezte az írója. Színes kép, a Magyar utcáról készült látkép, középpontjában látszik az iskola és a római katolikus templom, háttérben pedig a Rácdombon látható a rácdombi Frankl kúria. Az utcán járókelők láthatók, az iskola pedig oldalnézetből. Az emlékmű még nem készült el. Özv. Hauser Ferenczné dunapentelei kereskedő kiadása.

9. kép: Leltári szám nélküli képes levelezőlap Békési György gyűjteményéből Zombory Évának címezve. Szövege halvány, így a keltezése sem olvasható. Fehér keretes lap, mozaikszerűen elrendezett képekkel. Öt részlet látható a településről: Tóth-utcai részlet, római katolikus templom, bejárat a szigetre, látkép és római katolikus iskola. Az iskola szemből fényképezve, falán látható az emlékmű, így a felvételt mindenképpen 1924 után készítették.                                                                                                                                            

Kronászt Margit

Felhasznált források, valamint a képes levelezőlapok témájában tájékozódásra ajánlott irodalom:
 
1. Az Intercisa Múzeum Történeti Gyűjteményében szereplő képes levelezőlapok.
2. A magyar nyelv értelmező szótára. Szerk.: Bárczi Géza - Országh László. Online elérhető: https://www.arcanum.hu/hu/online-kiadvanyok/Lexikonok-a-magyar-nyelv-ertelmezo-szotara-1BE8B/, 2021. március 1.
3. Balázs Károly: Képes levelezőlap lexikon. Somorja-Budapest, Méry Ratio Kiadó, 2006.
4. Erős László: Képeslapok könyve. Bukarest, Kriterion Könyvkiadó, 1985.
5. Pezzementi, Héctor Luis: Breve historia de la tarjeta postal. Online elérhető: http://www.geocities.ws/ceitpa/historia.htm, 2021. február 17.
6. Farkas Gábor: Dunapentele története a kapitalizmus korában 1850-1950. In: Fejér megyei történeti évkönyv 9. Szerk.: Farkas Gábor. Székesfehérvár, Fejér Megyei Levéltár, 1975.
7. Kronászt Margit: Levelek a frontról – Babanits Margit és Takács Kálmán első világháborús képeslapváltása. In: Az Intercisa Múzeum évkönyve I.. Szerk.: Keszi Tamás. Dunaújváros, Intercisa Múzeum, 2016. 43-62.
8. Kronászt Margit: Képes levelezőlap történelem. Online elérhető: http://intercisamuzeum.hu/honapmutargya/2020-oktober-honap-mutargya--kepes-levelezolap-tortenelem, 2021. február 17.
9. Kronászt Margit: Miről mesélnek a képes levelezőlapok? – Képeslapváltás 40 év tükrében. Budapest, Pázmány Péter Katolikus Egyetem, 2020. (Publikálatlan mesterképzéses szakdolgozat.)
10. Matussné Lendvai Márta – Pongrácz Zsuzsánna: Dunaújváros története képeslapokon. Dunaújváros, k.n., 2000
11. Patterson, Dorothy W. – DeVries, Janet M.: Delray Beach. Charleston SC, Chicago IL, Portsmouth NH, San Francisco CA, USA, Arcadia Publishing, 2008. Online elérhető:
12. Petercsák Tivadar: Képes levelezőlapok üdülésről, utazásról. In: História 5. évf. (1983.) 3. sz. 18-19. Online elérhető: https://adtplus.arcanum.hu/hu/view/Historia_1983/?pg=89&layout=s, 2021. február 17.
13. Szabó Tamás: Pentele ezer éve. Dunaújváros, Penteléért Alapítvány, 2008.
14. I. világháborús emlékművek – Dunaújváros. Online elérhető: https://mnl.gov.hu/mnl/fml/i_vilaghaborus_emlekmuvek_dunaujvaros, 2021. február 25.
15. Greetings from the Smithsonian A Postcard Histoy (A képeslap története a Smithonian Institution Archives honlapján): https://siarchives.si.edu/history/featured-topics/postcard/postcard-history, 2021. február 17.
16. History of postcards: https://150yearsofpostcards.com/history, 2021. február 17.
17. The Jefferson R. Burdick Collection: a Metropolitan Museum of Art ismertetője: https://www.metmuseum.org/about-the-met/curatorial-departments/drawings-and-prints/burdick-collection, 2020. szeptember 29.
 

Szövegen belüli hivatkozások:

[1] Az iskola, valamint a dunapentelei oktatás történetével jelen cikkemben nem kívánok foglalkozni.
[2] Ismertek más korszakolások is, pl. a Smithonian Institute pioneer, azaz úttörő néven ismerteti a korszakot, melynek a végét 1898-ban határozza meg. https://siarchives.si.edu/history/featured-topics/postcard/postcard-history, 2021. február 26.
[3] Balázs 88.
[4] Erős 13.
[5] Balázs 89.
[6] Másképp litográfia. Nyomdai eljárás, melynek során a kőre rajzolt vagy fényképezett, vegyi eljárással kezelt képet vagy szöveget lenyomással sokszorosítják. https://www.arcanum.hu/hu/online-kiadvanyok/Lexikonok-a-magyar-nyelv-ertelmezo-szotara-1BE8B/k-359B8/konyomas-38981/, 2021. március 1.
[7] A gyűjtők kromolitó lapnak hívják őket. uo.
[8] A lipcsei Von Haus zu Haus (Háztól házig) című hetilap ezt a módszert tovább fejlesztette: a német gyarmatbirodalom területeit helyezte el képeslapokon, melyekre rejtvényszövegek kerültek; a helyes megfejtőknek pedig értékes nyereményeket kínált fe. Erős 13-14.
[9] Farkas 182.
[10] Szabó 63.
[11] https://mnl.gov.hu/mnl/fml/i_vilaghaborus_emlekmuvek_dunaujvaros, 2021. március 1.