Nyitvatartás: keddtől péntekig 10-16 óráig. Minden hónap első vasárnapján 14-18 óráig.

Múzeumi nyilvántartások és adatbázis jegyzéke


Az Intercisa Múzeum nyilvántartásai


Nyilvántartás 
neve
Nyilvántartás
formátuma
Cél Nyilvántartás
jogalapja
Nyilvántartás
időtartama
Érintettek
Köre
Adatok
forrása
Hozzáférés
módja
Másolat
készítés
lehetősége
Hagyományos
nyilvántartású
dokumentumok
(papíralapú
leltárkönyvek),
leírókartok
hagyományos
műtárgy
nyilvántartás
  20/2004.(X.4.)
NKÖM rendelet
a muzeális
intézmények
nyilvántartási
szabályzatáról
folyamatos muzeológus,
gyűjtemény,
kutató
gyűjtemény Egyéni
kutatási
engedéllyel.
A kutatást
szabályozza
a 47/ 2001.(III.27.)
Korm. rendelet a
muzeális
intézményekben
folytatható
kutatásról
nincs
másolási
lehetőség
Közalkalmazotti
alapnyilvántartás
.xlsx a munkavállalással
kapcsolatos
adatok
nyilvántartása,
a változások
követése
1992.évi
XXXIII. törvény
a közalkalmazottak
jogállásáról
folyamatos az 
intézmény
közalkalmazottai
személyi
igazolvány,
lakcímkártya,
munkakönyv,
munkaszerződés
nyilvánosan
nem hozzáférhető
nincs
másolási
lehetőség
Tárgyi eszközök
nyilvántartása
HTML a vásárolt
eszközök
leltározása
2000.évi C. törvény
a számvitelről
folyamatos vásárolt
eszközök
számla nyilvánosan
nem hozzáférhető
nincs
másolási
lehetőség
Az Intercisa Múzeum nyilvántartási jegyzékének nyomtatható  PDF változata.

Az Intercisa Múzeum adatbázisokkal nem rendelkezik.